Εύρεση Γερμανικά Παλινδρόμους


Παλίνδρομο είναι μια λέξη, φράση, πρόταση ή (πολλές) προτάσεις των οποίων τα γράμματα είναι ακριβώς με την ίδια σειρά, ανεξάρτητα από το αν το διαβάζετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Αυτή η αναζήτηση βρίσκει λέξεις (όχι φράσεις ή προτάσεις) που είναι παλίνδρομοι.