Намери Български Палиндроми


Палиндромът е дума, фраза, изречение или (няколко) изречения, чиито букви са в точно същия ред, независимо дали ги четете напред или назад.

Това търсене намира думи (не фрази или изречения), които са палиндроми.