Find russisk Synonymer


Et synonym er et ord, morfem eller sætning, der betyder nøjagtigt eller næsten det samme som et andet ord, morfeme eller sætning på et givet sprog. For eksempel på engelsk er ordene begynde, starte, begynde og indlede alle synonymer for hinanden: de er synonyme. Standardtesten for synonym er substitution: en form kan erstattes af en anden i en sætning uden at ændre dens betydning. Ord betragtes kun som synonyme i en bestemt forstand: for eksempel er lang og udvidet i sammenhængen lang tid eller forlænget tid synonyme, men lang kan ikke bruges i udtrykket udvidet familie. Synonymer med nøjagtig samme betydning deler et seme eller denotational sememe, mens de med unøjagtigt lignende betydninger deler et bredere denotationelt eller konnotationelt sememe og dermed overlapper inden for et semantisk felt. Førstnævnte kaldes undertiden kognitive synonymer og sidstnævnte, næsten synonymer, plesionymer eller poecilonymer.

-- Synonymer på dansk Wikipedia