Finn Engelsk Palindromer


Et palindrom er et ord, uttrykk, setning eller (flere) setninger hvis bokstaver er i nøyaktig samme rekkefølge, uansett om du leser det fremover eller bakover.

Dette søket finner ord (ikke setninger eller setninger) som er palindromer.