Finn Esperanto Synonymer


Et synonym er et ord, morfeme eller uttrykk som

betyr nøyaktig eller nesten det samme som et annet ord, morfeme eller uttrykk på et gitt språk. For eksempel, i det engelske språket, er ordene begynne, starte, begynne og initiere alle synonymer av hverandre: de er synonyme. Standardtesten for synonym er substitusjon: en form kan erstattes av en annen i en setning uten å endre betydningen. Ord anses synonymt i bare en bestemt forstand: for eksempel er lang og utvidet i sammenheng lang tid eller lengre tid synonymt, men lang kan ikke brukes i uttrykket utvidet familie. Synonymer med nøyaktig samme betydning deler en seme eller denotational sememe, mens de med unøyaktig lignende betydninger deler en bredere denotational eller konnotasjonell sememe og dermed overlapper innenfor et semantisk felt. Førstnevnte kalles noen ganger kognitive synonymer og sistnevnte, nær-synonymer, plesionymer eller poecilonymer.

-- Synonymer på engelsk Wikipedia